Embaixadorبه وبسایت سفارت پرتغال در تهران خوش آمدید.در این سایت اینترنتی، شما می توانید، اطلاعات مفید وارزنده­ای را در مورد پرتغال و ایران، در سه زبان مختلف پرتغالی، فارسی و انگلیسی پیدا کنید.

روابط  پرتغال با ایران، این کشور بزرگ، که مهد تمدنی باستانی و با شکوه است، به بیش از 500 سال  می رسد. ضمن تحکیم و تقویت تعاملات موجود  تاریخی و فرهنگی، رسالت ما  فراهم سازی مسیری هموار برای ارتقاء آگاهی فی ما بین ملت های دو کشور و همچنین ایجاد امکانات  بیشتر جهت همکاریهای متقابل، در راستای ارتقائ منافع مشترک، می باشد. امیدوارم اطلاعات موجود در این سایت اینترنتی، بتواند درجهت  دستیابی به این اهداف ما را یاری بنماید.

 

  • Share